.
 
          CONCEPTION    I   GALERY   I   BOOKLET PDF   I   MOVIE    I   SAFETY RULES
 
     PRICE LIST


          

 
 
 
THE MOON
The night belongs to the Moon.
The Mooncross inheres the Power of a Guardian, it attaches the sky and the Powers of Richness.
The Moon is - as well as waxing, as waning - the sign of life and of extinction
MĒNESS
Mēnesim pieder nakts
Mēness krustam piemīt sargātāja spēks, tas piesaista debess un
auglības spēkus Mēness augošs un dilstošs ir dzīvības un iznīcības zīmes
 
 
           

THE SUN
The day belongs to the Sun.
The Sun is the main luminary in the latvian folklore and is the symbol for a eternal movement and the power of the life.
The Sun is seeing all and knowing all, she is the Mother and the Warmer of all childern.
SAULE
Saulei pieder diena.
Saule latviešu folklorā ir galvenais spīdeklis un simbolizē mūžīgu kustību un dzīvības spēku.
Saule ir visu redzētāja un zinātāja, visu bērnu māte un sildītāja 
 
     

THE USINSH
In the latvian folklore Usinsh is the mark for the end of Spring and the start of Summer.
Usinsh is the God of light and the Guardian of horses, his horses are the cabbies of the Sun.
When  Usinsh rides over the mountain, the green lives again! 
ŪSIŅŠ
Ūsiņš - gaismas dievs un zirgu aizgādnis, Ūsiņa zirgi - Saules vedēji
Ūsiņš latviešu gadskārtā iezīmē pavasara beigas un vasaras sākumu
Ūsiņš, kad pavasaros palīdz saulei tikt gaismas kalnā,
arī zemniekam sākas jauns maizes ceļš 
 
       

THE THUNDER
The graphic mark of the Thunder is the Thundercross.
The Thunder is the tormentor of all the evil.
The Thundercross is the symbol for the cosmic movement and the ceative energy. 

PĒRKONS
Pērkona grafiskais apzīmējums ir pērkonkrusts
Pērkons darbojas kā visu ļauno spēku vajātājs
Pērkonkrusts simbolizē kosmosa kustību un radošo enerģiju

 
       

THE GRASSNAKE
The Grassnake is a guardian of cows and blesser of all the domestic animals.
In the look of Grass snake apears the mother of the earth - Mara - she is connected to the Easter natures awakening processes when the sun is taking over the darkness.
ZALKTIS
Zalktis ir govjusargs, svētības nesējs visiem mājdzīvniekiem
Zalkša izskatā parādās arī zemes māte Māra
Māra piesaistīta Lieldienu dabas atmodas notikumiem, kad notiek pilnīga Saules uzvara pār tumsu 
 
        

THE VAULT
VELVE

       


Developed by I.am.human.lv